สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

ข้อแนะนำ รพ.สต. ในการจัดทำ Drug Catalog

ข้อแนะนำ รพ.สต. ในการจัดทำ Drug Catalog

1. แนะนำให้บันทึกรายการผ่านโปรแกรม Drug Catalog โดยตรงแทนการไปนำไฟล์ของโรงพยาบาลมาส่ง (ถ้าทำได้)

2. กรณีใช้ไฟล์ของโรงพยาบาลแม่ข่ายมาส่ง แนะนำให้ดำเนินการดังนี้

2.1 ตัดรายการยาที่ไม่ได้ใช้ใน รพ.สต. ออก

2.2 เลือกรายการยาที่เป็นปัจุจุบันที่สุดมาทำ UpdateFlag A เนื่องจากไฟล์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ส่งออกจาระบบ Drug Catalog จะมีรายการแก้ไขที่โรงพยาบาลทำไว้ (UpdateFlag E or U) ด้วย ทำให้มี HospDrugCode ซ้ำกัน และการไปใช้ UpdateFlag A ของโรงพยาบาลแม่ข่ายบางรายการอาจไม่ทันสมัยหรือไม่ถูกต้องไปแล้ว เช่น รหัส TMT มีการยกเลิกไปแล้ว

2.3 ตรวจสอบเรื่อง Product Category = 2 ให้ดี ถ้าเป็นยาแบ่งบรรจุจากโรงพยาบาล อาจต้องนำออก

2.4 ให้หาตัวแทน รพ.สต. 1 แห่งในเครือข่ายดำเนินการส่งและรอกให้ผ่านการตรวจสอบทั้งหมดก่อน (อาจมีไม่ผ่านและต้องแก้ไข) แล้วค่อยส่งต่อให้ รพ.สต. อื่นในเครือข่ายเดียวกันส่ง (ระวังเรื่อง HospDrugCode ด้วย)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top
Scroll to Top