สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

COVID-19 อ.เมืองสงขลา

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

สถานการณ์ COVID-19 อำเภอเมืองสงขลาประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565วันนี้อำเภอเมืองสงขลา พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 8 ราย – ตำบลเกาะแต้ว 1 ราย – ตำบลเกาะยอ – ราย – ตำบลเขารูปช้าง 4 ราย – ตำบลทุ่งหวัง – ราย – ตำบลบ่อยาง 1 ราย – ตำบลพะวง 2 ราย

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

สถานการณ์ COVID-19 อำเภอเมืองสงขลาประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 วันนี้อำเภอเมืองสงขลา พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 13 ราย – ตำบลเกาะแต้ว – ราย – ตำบลเกาะยอ – ราย – ตำบลเขารูปช้าง 2 ราย – ตำบลทุ่งหวัง – ราย – ตำบลบ่อยาง 6 ราย  – ตำบลพะวง 5 ราย

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

สถานการณ์ COVID-19 อำเภอเมืองสงขลาประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565วันนี้อำเภอเมืองสงขลา  พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 28 ราย – ตำบลเกาะแต้ว 1 ราย – ตำบลเกาะยอ 1 ราย – ตำบลเขารูปช้าง 9 ราย – ตำบลทุ่งหวัง 1 ราย – ตำบลบ่อยาง 12 ราย  – ตำบลพะวง 4 ราย

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top