สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

สะดวกที่ไหน สามารถไปรับบริการได้

ประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด ในเดือน มิ.ย.สามารถเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลา ในนี้นะคะ- ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน ( เพื่อ จนท.จะได้บันทึกข้อมูลในแอพ)- ประวัติการรับวัคซีนที่ผ่านมา(กรณี ที่เคยได้รับมาแล้ว )

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การฉีดวัคซีนโควิด ในเดือน มิ.ย. 65

ประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด ในเดือน มิ.ย.สามารถเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลา ในนี้นะคะ- ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน ( เพื่อ จนท.จะได้บันทึกข้อมูลในแอพ)- ประวัติการรับวัคซีนที่ผ่านมา(กรณี ที่เคยได้รับมาแล้ว )

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล -การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

แนวทางการให้บริการฯ ของรพ.สต.ในสังกัด อ.เมืองสงขลา (เริ่ม 23 พ.ค. 65) นี้

ตั้งแต่ 23 พ.ค.65 เป็นต้นไป และงานบริการด้านอื่นๆ ของทุกรพ.สต.  ยังให้บริการตามปกติ โดยได้กำหนดแนวทางของการตรวจ ATK และการดูแลรักษากรณี OPDSI รวมถึงการฉีดวัคซีน ณ.รพ.สต.ใกล้บ้าน แนวทางปฏิบัติสามารถดูรายละเอียดได้จากสื่อข้างต้น

สามารถขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่ รพ.สต. ที่ท่านเป็นกลุ่มเป้าหมาย

 สามารถขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่ รพ.สต. ที่ตนเองเป็นกลุ่มเป้าหมายของ รพ.สต.หรือสามารถสอบถามรายละเอียดกับกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้  

สแกน QR-code เพิ่มเพื่อน และรับใบรับรองแพทย์ในรูปแบบ PDF

สำหรับผู้ที่ตรวจเองพบผลบวก ส่งข้อมูลและรักษาในระบบกับ รพ.สงขลา หรือ รพ.สต. ในอำเภอเมืองสงขลา สามารถสแกน QR-Code เพิ่มเพื่อน และติดต่อรับใบรับรองแพทย์ในรูปแบบไฟล์ PDF หลังรับการรักษาครบ 10 วัน

Scroll to Top