สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

konsur1

ประกาศ สธ. ถอด “โควิด-19” จากโรคติดต่ออันตราย และปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

ประกาศ สธ. ถอด “โควิด-19” จากโรคติดต่ออันตราย และปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 หลังทั่วโลกมีแนวโน้มผู้ป่วยอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง

ใครเสี่ยง ? อาการรุนแรง เมื่อติดเชื้อฝีดาษวานร

ใครเสี่ยง ?อาการรุนแรง เมื่อติดเชื้อฝีดาษวานร #ฝีดาษวานร#กรมควบคุมโรค#กระทรวงสาธารณสุข

สะดวกที่ไหน สามารถไปรับบริการได้

ประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด ในเดือน มิ.ย.สามารถเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลา ในนี้นะคะ- ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน ( เพื่อ จนท.จะได้บันทึกข้อมูลในแอพ)- ประวัติการรับวัคซีนที่ผ่านมา(กรณี ที่เคยได้รับมาแล้ว )

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การฉีดวัคซีนโควิด ในเดือน มิ.ย. 65

ประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด ในเดือน มิ.ย.สามารถเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลา ในนี้นะคะ- ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน ( เพื่อ จนท.จะได้บันทึกข้อมูลในแอพ)- ประวัติการรับวัคซีนที่ผ่านมา(กรณี ที่เคยได้รับมาแล้ว )

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล -การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

แนวทางการให้บริการฯ ของรพ.สต.ในสังกัด อ.เมืองสงขลา (เริ่ม 23 พ.ค. 65) นี้

ตั้งแต่ 23 พ.ค.65 เป็นต้นไป และงานบริการด้านอื่นๆ ของทุกรพ.สต.  ยังให้บริการตามปกติ โดยได้กำหนดแนวทางของการตรวจ ATK และการดูแลรักษากรณี OPDSI รวมถึงการฉีดวัคซีน ณ.รพ.สต.ใกล้บ้าน แนวทางปฏิบัติสามารถดูรายละเอียดได้จากสื่อข้างต้น

Scroll to Top