สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

กิจกรรม

สสอ.เมืองสงขลา จัดรณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในศาสนสถานและสถานศึกาา

สสอ.เมืองสงขลา จัดรณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในศาสนสถานและสถานศึกาา Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top