สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

e-cliam

การคีย์ ข้อมูล แนวทางและเทคนิค วิธีการใช้งานโปรแกรม New e-claim ของสปสช.

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผป.โควิด 19 และแนวทางการจ่ายชดเชย

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผป.โควิด 19 และแนวทางการจ่ายชดเชย รวมแนวทางการจ่าย โควิด 19  link รหัส C และแนวทางแก้ไข link รหัส V และแนวทางแก้ไข link การเตรียมเอกสารเพื่อขอทบทวน link การจัดบริการ Home Isolation กรมการแพทย์ link รหัสเบิก COVID19 link CPG COVI …

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผป.โควิด 19 และแนวทางการจ่ายชดเชย Read More »

ข้อแนะนำ รพ.สต. ในการจัดทำ Drug Catalog

ข้อแนะนำ รพ.สต. ในการจัดทำ Drug Catalog 1. แนะนำให้บันทึกรายการผ่านโปรแกรม Drug Catalog โดยตรงแทนการไปนำไฟล์ของโรงพยาบาลมาส่ง (ถ้าทำได้) 2. กรณีใช้ไฟล์ของโรงพยาบาลแม่ข่ายมาส่ง แนะนำให้ดำเนินการดังนี้ 2.1 ตัดรายการยาที่ไม่ได้ใช้ใน รพ.สต. ออก 2.2 เลือกรายการยาที่เป็นปัจุจุบันที่สุดมาทำ UpdateFlag A เน …

ข้อแนะนำ รพ.สต. ในการจัดทำ Drug Catalog Read More »

Scroll to Top