สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

COVID-19 อ.เมืองสงขลา

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

สถานการณ์ COVID-19 อำเภอเมืองสงขลา ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 วันนี้อำเภอเมืองสงขลา พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 21 ราย – ตำบลเกาะแต้ว 1 ราย – ตำบลเกาะยอ – ราย – ตำบลเขารูปช้าง 3 ราย – ตำบลทุ่งหวัง – ราย – ตำบลบ่อยาง 9 ราย – ตำบลพะวง 8 ราย

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

สถานการณ์ COVID-19 อำเภอเมืองสงขลา ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 วันนี้อำเภอเมืองสงขลา พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 13 ราย – ตำบลเกาะแต้ว – ราย – ตำบลเกาะยอ – ราย – ตำบลเขารูปช้าง 4 ราย – ตำบลทุ่งหวัง – ราย – ตำบลบ่อยาง 3 ราย – ตำบลพะวง 6 ราย ซึ่งผ …

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

สถานการณ์ COVID-19 อำเภอเมืองสงขลา ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 วันนี้อำเภอเมืองสงขลา พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 21 ราย – ตำบลเกาะแต้ว – ราย – ตำบลเกาะยอ – ราย – ตำบลเขารูปช้าง 9 ราย – ตำบลทุ่งหวัง – ราย – ตำบลบ่อยาง 7 ราย – ตำบลพะวง 5 ราย ซึ่งผ …

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

สถานการณ์ COVID-19 อำเภอเมืองสงขลา ประจำวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2565 วันนี้อำเภอเมืองสงขลา พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 7 ราย – ตำบลเกาะแต้ว – ราย – ตำบลเกาะยอ – ราย – ตำบลเขารูปช้าง 1 ราย – ตำบลทุ่งหวัง – ราย – ตำบลบ่อยาง 3 ราย – ตำบลพะวง 2 ราย ซึ่งผู้ …

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

สถานการณ์ COVID-19 อำเภอเมืองสงขลา ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 วันนี้อำเภอเมืองสงขลา พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 17 ราย – ตำบลเกาะแต้ว – ราย – ตำบลเกาะยอ – ราย – ตำบลเขารูปช้าง 6 ราย – ตำบลทุ่งหวัง 2 ราย – ตำบลบ่อยาง 3 ราย – ตำบลพะวง 6 ราย ซึ่งผู้ป่วย …

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

สถานการณ์ COVID-19 อำเภอเมืองสงขลา ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 วันนี้อำเภอเมืองสงขลา พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 19 ราย – ตำบลเกาะแต้ว – ราย – ตำบลเกาะยอ – ราย – ตำบลเขารูปช้าง 7 ราย – ตำบลทุ่งหวัง 1 ราย – ตำบลบ่อยาง 10 ราย – ตำบลพะวง 1 ราย ซึ่งผู้ป่ว …

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สถานการณ์ COVID-19 อำเภอเมืองสงขลา ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 วันนี้อำเภอเมืองสงขลา พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 17 ราย – ตำบลเกาะแต้ว 1 ราย – ตำบลเกาะยอ – ราย – ตำบลเขารูปช้าง 4 ราย – ตำบลทุ่งหวัง 1 ราย – ตำบลบ่อยาง 5 ราย – ตำบลพะวง 6 ราย ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 1 …

สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 Read More »

Scroll to Top