สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

COVID-19 อ.เมืองสงขลา

สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 15/12/64

รายใหม่วันนี้ +29 คน ผู้ป่วยยืนยัน 8714 คน รักษาหายแล้ว 8276 คน เสียชีวิต 44 คน บ่อยาง +12 เขารูปช้าง +8 เกาะแต้ว +2 ทุ่งหวัง +1 เกาะยอ +1 พะวง +5 พนักงานโรงแรม 1 ประมง/แพปลา 0 สัมพัสผู้ป่วยยืนยัน 19 ระหว่างสอบสวนโรค 0 มีอาการป่วย(PUI) 6 สาเหตุอื่น ๆ 3

สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 14/12/64

รายใหม่วันนี้ +30 คน ผู้ป่วยยืนยัน 8685 คน รักษาหายแล้ว 8216 คน เสียชีวิต 44 คน บ่อยาง +11 เขารูปช้าง +7 เกาะแต้ว +3 ทุ่งหวัง +5 เกาะยอ 0 พะวง +4 พนักงานโรงแรม 0 ประมง/แพปลา 1 สัมพัสผู้ป่วยยืนยัน 20 ระหว่างสอบสวนโรค 5 มีอาการป่วย(PUI) 0 สาเหตุอื่น ๆ 4

สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 13/12/64

รายใหม่วันนี้ +39คน ผู้ป่วยยืนยัน 8655 คน รักษาหายแล้ว 8190 คน เสียชีวิต 44 คน บ่อยาง +11 เขารูปช้าง +20 เกาะแต้ว +1 ทุ่งหวัง +4 เกาะยอ 0 พะวง +3 พนักงานโรงแรม 1 ประมง/แพปลา 0 สัมพัสผู้ป่วยยืนยัน 24 ระหว่างสอบสวนโรค 9 มีอาการป่วย(PUI) 3 สาเหตุอื่น ๆ 2

สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 12/12/64

รายใหม่วันนี้ +31 คน ผู้ป่วยยืนยัน 8580 คน รักษาหายแล้ว 8148คน เสียชีวิต 44 คน บ่อยาง +3 เขารูปช้าง +6 เกาะแต้ว +5 ทุ่งหวัง +5 เกาะยอ +1 พะวง +11 พนักงานโรงแรม 2 ประมง/แพปลา 0 สัมพัสผู้ป่วยยืนยัน 14 ระหว่างสอบสวนโรค 11 มีอาการป่วย(PUI) 2 สาเหตุอื่น ๆ 2

สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 11/12/64

รายใหม่วันนี้ +31 คน ผู้ป่วยยืนยัน 8580 คน รักษาหายแล้ว 8148คน เสียชีวิต 44 คน บ่อยาง +3 เขารูปช้าง +6 เกาะแต้ว +5 ทุ่งหวัง +5 เกาะยอ +1 พะวง +11 พนักงานโรงแรม 2 ประมง/แพปลา 0 สัมพัสผู้ป่วยยืนยัน 14 ระหว่างสอบสวนโรค 11 มีอาการป่วย(PUI) 2 สาเหตุอื่น ๆ 2

สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 10/12/64

รายใหม่วันนี้ +40 คน ผู้ป่วยยืนยัน 8549 คน รักษาหายแล้ว 8087 คน เสียชีวิต 44 คน บ่อยาง 16 เขารูปช้าง 13 เกาะแต้ว 4 ทุ่งหวัง ไม่มี เกาะยอ 1 พะวง 6 พนักงานโรงแรม 0 ประมง/แพปลา 0 สัมพัสผู้ป่วยยืนยัน 23 ระหว่างสอบสวนโรค 8 มีอาการป่วย(PUI) 4 สาเหตุอื่น ๆ 5

Scroll to Top