สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

JHCIS

คู่มือการตั้งค่าและบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในโปรแกรม JHCIS

คู่มือการ9ตั้งค่าและบันทึกข้อมูลวัคซีนโควิด – 10 ในโปรแกรม JHCIS 

คู่มือการตั้งค่าและบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในโปรแกรม JHCIS Read More »

การบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยแบบ OPSI

กรณีติดตามเยี่ยม 48 ชั่วโมง ให้ใส่ข้อความในช่องอาการ “#OPDSI ติดตามครั้งที่ 1” หากติดตามมากกว่า 1 ครั้งก็เปลี่ยนครั้งที่ตามต้องการ

การบันทึกข้อมูลการดูแลผู้ป่วยแบบ OPSI Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top