สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

คู่มือการตั้งค่าและบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในโปรแกรม JHCIS

คู่มือการ9ตั้งค่าและบันทึกข้อมูลวัคซีนโควิด – 10 ในโปรแกรม JHCIS 

Scroll to Top
Scroll to Top