สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

ประชาสัมพันธ์

จ่ายตลาดวิถีใหม่

จ่ายตลาดวิถีใหม่ด้วย วางแผนการซื้อ โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือให้สะอาดและหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมพัสหน้า ตา จมูก รักษาระยะห่างในการจับจ่าย เลือกชำระผ่านระบบออนไลน์ ซื้อเสร็จรีบกลับบ้านทันที ก่อนเข้าบ้านล้างมือให้สะอาดหากมีไข้หวัด หรือ สงสัยป่วย ไม่ควรไปตลาด และควรตรวจหาเชื้อด้วย …

จ่ายตลาดวิถีใหม่ Read More »

COVID FREE SETTING

เปิดเมือง เปิดใจ วิถีใหม่ ที่เราต้องปรับการใช้ชีวิต มาตรการ COVID FREE SETTING ต้องเดินไปพร้อมๆกันทั้ง 3 ส่วน ได้แก่1 COVID FREE ENVIRONMENT : การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การระบายอากาศ การเว้นระยะห่าง2 COVID FREE PERSONNEL : ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ พนักงาน ในองค์กร ร้านค้า หน่วยงานสถานที่ต่างๆ ต้องได …

COVID FREE SETTING Read More »

สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 15/12/64

รายใหม่วันนี้ +29 คน ผู้ป่วยยืนยัน 8714 คน รักษาหายแล้ว 8276 คน เสียชีวิต 44 คน บ่อยาง +12 เขารูปช้าง +8 เกาะแต้ว +2 ทุ่งหวัง +1 เกาะยอ +1 พะวง +5 พนักงานโรงแรม 1 ประมง/แพปลา 0 สัมพัสผู้ป่วยยืนยัน 19 ระหว่างสอบสวนโรค 0 มีอาการป่วย(PUI) 6 สาเหตุอื่น ๆ 3

สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 14/12/64

รายใหม่วันนี้ +30 คน ผู้ป่วยยืนยัน 8685 คน รักษาหายแล้ว 8216 คน เสียชีวิต 44 คน บ่อยาง +11 เขารูปช้าง +7 เกาะแต้ว +3 ทุ่งหวัง +5 เกาะยอ 0 พะวง +4 พนักงานโรงแรม 0 ประมง/แพปลา 1 สัมพัสผู้ป่วยยืนยัน 20 ระหว่างสอบสวนโรค 5 มีอาการป่วย(PUI) 0 สาเหตุอื่น ๆ 4

สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 13/12/64

รายใหม่วันนี้ +39คน ผู้ป่วยยืนยัน 8655 คน รักษาหายแล้ว 8190 คน เสียชีวิต 44 คน บ่อยาง +11 เขารูปช้าง +20 เกาะแต้ว +1 ทุ่งหวัง +4 เกาะยอ 0 พะวง +3 พนักงานโรงแรม 1 ประมง/แพปลา 0 สัมพัสผู้ป่วยยืนยัน 24 ระหว่างสอบสวนโรค 9 มีอาการป่วย(PUI) 3 สาเหตุอื่น ๆ 2

สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 12/12/64

รายใหม่วันนี้ +31 คน ผู้ป่วยยืนยัน 8580 คน รักษาหายแล้ว 8148คน เสียชีวิต 44 คน บ่อยาง +3 เขารูปช้าง +6 เกาะแต้ว +5 ทุ่งหวัง +5 เกาะยอ +1 พะวง +11 พนักงานโรงแรม 2 ประมง/แพปลา 0 สัมพัสผู้ป่วยยืนยัน 14 ระหว่างสอบสวนโรค 11 มีอาการป่วย(PUI) 2 สาเหตุอื่น ๆ 2

สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 11/12/64

รายใหม่วันนี้ +31 คน ผู้ป่วยยืนยัน 8580 คน รักษาหายแล้ว 8148คน เสียชีวิต 44 คน บ่อยาง +3 เขารูปช้าง +6 เกาะแต้ว +5 ทุ่งหวัง +5 เกาะยอ +1 พะวง +11 พนักงานโรงแรม 2 ประมง/แพปลา 0 สัมพัสผู้ป่วยยืนยัน 14 ระหว่างสอบสวนโรค 11 มีอาการป่วย(PUI) 2 สาเหตุอื่น ๆ 2

สถานการณ์ COVID-19 วันที่ 10/12/64

รายใหม่วันนี้ +40 คน ผู้ป่วยยืนยัน 8549 คน รักษาหายแล้ว 8087 คน เสียชีวิต 44 คน บ่อยาง 16 เขารูปช้าง 13 เกาะแต้ว 4 ทุ่งหวัง ไม่มี เกาะยอ 1 พะวง 6 พนักงานโรงแรม 0 ประมง/แพปลา 0 สัมพัสผู้ป่วยยืนยัน 23 ระหว่างสอบสวนโรค 8 มีอาการป่วย(PUI) 4 สาเหตุอื่น ๆ 5

Scroll to Top