สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

1. ภาพรวมการขอ Authen

2.การขอAuthen ผ่านเว็บ New Authen (ขอได้หลายกิจกรรมในวันเดียว)

3.ขอAuthen ผ่าน QR CODE โดยใช้สมาร์ทโฟนคนไข้เพิ่มเพื่อนในไลน์

4.ขอAuthen ผ่านหน้าเว็บตรวจสอบสิทธิ ERM

5.เตรียมความพร้อมและการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

• โปรแกรม E‐Form Agent เพื่อข้อมูลจากบัตรประชาชนของผู้รับบริการ
https://www.nhso.go.th/downloads/177

• โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX เจ้าหน้าที่ใช้เข้าระบบตรวจสอบสิทธิ
https://www.nhso.go.th/downloads/181

• PIN CODE 4 หลัก ของบัตรประชาชนเจ้าหน้าที่ ให้ติดต่อขอกำหนดที่งานทำบัตรประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอ/เทศบาลได้ทุกแห่ง

• แหล่งรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ตัวตนเข้ารับบริการ
https://songkhla.nhso.go.th/FrontEnd/pagecontentdetail.aspx?ContentID=MTQwOQ==&CatID=MzY=

การพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันเข้ารับบริการ(Authentication Code)  ให้ทุกหน่วยบริการที่จะขอเบิกชดเชยค่าบริการฯ ต้องขอเลข Authen Code ว่าคนไข้ได้รับบริการจริง

หน่วยบริการสามารถแจ้งขอเปิดสิทธิใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเข้าระบบตรวจสอบสิทธิ(Authen Code), เบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ E-Claim สปสช.   รบกวนดำเนินการตามลิงค์นี้ค่ะ https://forms.gle/SWfAULJRMFJTUKea7

ที่มา: https://songkhla.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?ContentID=MTQwOQ==&CatID=MzY=

 

Scroll to Top
Scroll to Top