สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

ติดต่อเรา | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา
ที่อยู่ : ตึกสำราญสุข ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-326720

Email : sk_muang@hotmail.com

Website : https://muangsk.com/

Facebook : facebook.com/ss.mungsk

Scroll to Top
Scroll to Top