ตรวจไปแล้วทั้งหมด 80%

12791

ATK/จำนวน

ATK+ 80%

2891

คน

RT-PCR+ 72%

30

คน

แผนที่ดำเนินการแล้ว 150%

99

แผน

รายงานสรุปแผนเชิงรุก

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 26/03/2022 - วันที่ 01/06/2023
พื้นที่ ตรวจATK ATK+ ส่งRT-PCR
คลินิกนเรนทร์ฤทธิ์ 1183 410 0
คลินิกแพทย์ปวริศ 8184 1378 0
บ่อยาง 2891 1054 0
พะวง 120 4 0
เกาะแต้ว 153 34 0
เขารูปช้าง 260 11 0
รวม 12791 2891 30